مشاهده جزئیات و آگهی های املاک غرب

  فروش
کد آگهی : 48

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 74 متر | 19 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 2 | 4 طبقه | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهناز (نواب)

قیمت هر متر : 15,135,135 تومان

قیمت کل : 1,120,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 47

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 74 متر | 19 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 2 | 4 طبقه | جنوبی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهناز (نواب)

قیمت هر متر : 15,135,135 تومان

قیمت کل : 1,120,000,000 تومان

جزئیات