مشاهده جزئیات و آگهی های املاک عارف

  فروش
کد آگهی : 53

نوع ملک : آپارتمان

6 ماه پیش

| 115 متر | 5 سال ساخت | 3 اتاق | طبقه 3 | 4 طبقه | شمالی ، جنوبی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 14,100,000 تومان

قیمت کل : 1,621,500,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 42

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 82 متر | 12 سال ساخت | 1 اتاق | طبقه 1 | 2 طبقه | جنوبی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

قیمت کل : 779,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 41

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 83 متر | 7 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 4 | 8 طبقه | جنوبی ، غربی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی مجتمع غدیر

قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

قیمت کل : 730,400,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 40

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 87 متر | 2 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 1 | 8 طبقه | شمالی ، جنوبی | یک بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

قیمت کل : 957,000,000 تومان

جزئیات
  فروش
کد آگهی : 39

نوع ملک : ویلا

7 ماه پیش

| 240 متر | 14 سال ساخت | 2 اتاق | 2 طبقه | شمالی ، جنوبی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

قیمت کل : 1,800,000,000 تومان

جزئیات
  پیش فروش
کد آگهی : 36

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 100 متر | 1 سال ساخت | 2 اتاق | طبقه 2 | 4 طبقه | جنوبی ، شرقی | دو بر نور

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان

جزئیات
  پیش فروش
کد آگهی : 34

نوع ملک : آپارتمان

7 ماه پیش

| 100 متر | 2 اتاق | طبقه 1 | 4 طبقه | شمالی ، جنوبی |

آدرس : همدان ، همدان ، شهرک بهشتی

قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان

جزئیات